Vergadering

Gemeenteraad 27 juni 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda raad 27-06-2017
Stukken
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda raad 27-06-2017(pdf 2094 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 117 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 mei 2017
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Besluitenlijst Ruimte 06-06-2017(pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Burgers 07-06-2017(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst AZ&C 08-06-2017(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 47 kb Bijlagen)
04Visiedocument Agenda 'Asten2030" in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant
Stukken
Visiedocument -Agenda Asten2030-(pdf 1235 kb Bijlagen)
05Financiële haalbaarheid realisatie nieuw gemeenschapshuis Asten in het Heilig Hart Klooster (Wilhelminastraat 24)
Stukken
06Renovatie Jeugdgebouw Heusden
Stukken
07Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer
Stukken
08Aankoop perceel N 265 ten behoeve van bestemmingsplan Loverbosch fase 2
Stukken
Koopovereenkomst met bijlagen(pdf 1618 kb Bijlagen)
Taxatierapport perceel N 265(pdf 3347 kb Bijlagen)
09Reparatieplan bedrijventerrein Florapark 2017
Stukken
Uitspraak Raad van State(pdf 19745 kb Bijlagen)
Tekening(pdf 164 kb Bijlagen)
10Jaarrekening Blink 2016, begroting 2017 Blink en meerjarenbegroting Blink 2018-2021
Stukken
Gewaarmerkte jaarstukken 2016(pdf 527 kb Bijlagen)
Controleverklaring(pdf 139 kb Bijlagen)
Accountantsverslag 2016(pdf 559 kb Bijlagen)
Toelichting op begroting(pdf 269 kb Bijlagen)
Advies robuuste organisatie(pdf 338 kb Bijlagen)
Toelichting op tarieven(pdf 682 kb Bijlagen)
11Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Blink
Stukken
Concept tekst GR Blink 2017(pdf 508 kb Bijlagen)
Toelichting GR Blink 2017(pdf 78 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Wijzigen GR Blink(mp3 181 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit Wijzigen GR Blink(pdf 82 kb Raadsbesluit)
12Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten
Stukken
Jaarverslag 2016(pdf 913 kb Bijlagen)
Jaarrekening 2016(pdf 662 kb Bijlagen)
Controleverklaring accountant(pdf 210 kb Bijlagen)
Jaarverslag archief 2015-2016(pdf 211 kb Bijlagen)
13Tussentijdse rapportage voorjaar 2017
Stukken
14Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Stukken
Raadsbesluit APV 2017(pdf 335 kb Raadsbesluit)
Toelichting APV 2017(pdf 59 kb Bijlagen)
15Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen Bergopwaarts
Stukken
Raadsbesluit 27-9-2016(pdf 2425 kb Raadsbesluit)
16Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 183 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel raad 27-06-2017 agendapunt 1 tm 7F (deel 1)
Stukken
Vergaderbundel raad 27-06-2017 agendapunt 1 tm 7F (deel 1)(pdf 77140 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Vergaderbundel raad 27-06-2017 agendapunt 7F (deel 2) tm 16
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 183 kb Geluidsbestanden)