Vergadering

Raadscommissie Burgers 9 oktober 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 09-10-2017
Stukken
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 580 kb Geluidsbestanden)
01Agenda commissie Burgers 09-10-2017
Stukken
Agenda Burgers 09-10-2017(pdf 55 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 206 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 11-09-2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 11-09-2017(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Geen stukken( 0 kb )
04Resultaten alternatievenonderzoek gemeenschapshuis Asten
Stukken
05Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2018
Stukken
06Informatief met de bestuurder over de lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 730 kb Geluidsbestanden)
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
BB Nadere regel(pdf 68 kb Bijlagen)
BBB Visiedocument(pdf 443 kb Bijlagen)
C Lijst van toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 1187 kb Geluidsbestanden)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 4023 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Burgers 09-10-2017
Stukken
Vergaderbundel commissie Burgers(pdf 3792 kb Bijlagen)