Vergadering

Raadscommissie Ruimte 10 oktober 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 10-10-2017
Stukken
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening en Vaststellen agenda(mp3 6992 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 12-09-2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 12-09-2017(pdf 68 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van b&w ter afdoening
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 2220 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph(mp3 1529 kb Geluidsbestanden)
04Wijzigen bouwverordening gemeente Asten
Stukken
05Vaststelling Veegplan 2017-1
Stukken
Commissievoorstel Veegplan 2017-1(pdf 213 kb Commissievoorstel)
Toelichting Asten veegplan 2017-1(pdf 2222 kb Bijlagen)
Regels Asten veegplan 2017-1(pdf 516 kb Bijlagen)
Ruimtelijke onderbouwing Meijelseweg ong(pdf 2968 kb College-informatie)
Zienswijzennotitie(pdf 236 kb Bijlagen)
06Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven
Stukken
Integrale strategie Ruimte(pdf 21656 kb Bijlagen)
Overzicht verwerking reacties(pdf 634 kb Bijlagen)
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 820 kb Geluidsbestanden)
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
AA Tekening(pdf 1219 kb Bijlagen)
BB Bliq rapportage 2014-2016(pdf 4318 kb Bijlagen)
C Lijst van toezeggingen(pdf 62 kb Bijlagen)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 420 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph(mp3 757 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel Ruimte 10-10-2017
Stukken