Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 12 oktober 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda AZC 12-10-2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 14-09-2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 14-09-2017(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 317 kb Geluidsbestanden)
04Uitvoering bedrijfsplan 2015-2019
Stukken
Geen stukken( 0 kb )
05Stand van zaken Treasury 2017
Stukken
Liquiditeitenplanning 2017(pdf 191 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stand van zaken Treasury 2017(mp3 5178 kb Geluidsbestanden)
06Tussentijdse rapportage najaar 2017
Stukken
07Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 96 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
A Lijst van toezeggingen(pdf 54 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 520 kb Geluidsbestanden)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 1989 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie AZC 12-10-2017
Stukken