Vergadering

Gemeenteraad 31 oktober 2017

Raadzaal
20.00
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda raad 31-10-2017
Stukken
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
01 Agenda raad 31-10-2017(pdf 894 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 169 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 september 2017
Stukken
02 Concept besluitenlijst raad 26-09-2017(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst Burgers 09-10-2017(pdf 81 kb Besluitenlijsten en verslagen)
AA Concept besluitenlijst Ruimte 10-10-2017(pdf 83 kb Besluitenlijsten en verslagen)
AAA Concept besluitenlijst AZC 12-10-2017(pdf 79 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Lijst van toezeggingen(pdf 68 kb Bijlagen)
C Brief naamswijziging PGA(pdf 1133 kb Bijlagen)
04Toelating nieuw burgercommissielid
Stukken
05Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2018
Stukken
06Wijziging bouwverordening gemeente Asten
Stukken
07Vaststelling Veegplan 2017-1
Stukken
Toelichting Asten veegplan 2017-1(pdf 2222 kb Bijlagen)
Bijlagen bij de regels(pdf 5820 kb Bijlagen)
Zienswijzennotitie(pdf 238 kb Bijlagen)
08Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven
Stukken
Integrale strategie Ruimte(pdf 21656 kb Bijlagen)
Overzicht verwerking reacties(pdf 634 kb Bijlagen)
09Tussentijdse rapportage najaar 2017
Stukken
10Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2
Stukken
11Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 70 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel raad 31 oktober 2017 Deel 1
Stukken
Vergaderbundel raad 31 oktober 2017 Deel 2
Stukken