Vergadering

Gemeenteraad (Begroting) 7 november 2017

Raadzaal
17:00
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda raad 07-11-2017
Stukken
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda raad 07-11-2017(pdf 1284 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2017
Stukken
Concept besluitenlijst raad 31-10-2017 (incl. amendement A1)(pdf 590 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Begroting 2018 (na de eerste termijn wordt een pauze ingelast)
Stukken
Raadsvoorstel begroting 2018(pdf 126 kb Raadsvoorstel)
Begroting 2018(pdf 1305 kb Bijlagen)
Raadsbesluit Begroting 2018(pdf 15990 kb Raadsbesluit)
05Sluiting