Vergadering

Raadscommissie Burgers 20 november 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 20 november 2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2017
Stukken
Concept besluitenlijst Burgers 09-10-2017(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Nieuw gemeenschapshuis Asten, aanbieden onderzoeksresultaten intentiefase ter voorbereiding op go/no go besluit intentiefase
Stukken
Processchema versie 02-10-2017(pdf 73 kb Bijlagen)
05Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2017-2027
Stukken
Concept SHP(pdf 9640 kb Bijlagen)
Memo Financieel advies(pdf 35 kb Bijlagen)
Presentatie(pdf 935 kb Bijlagen)
Procesplanning(pdf 28 kb Bijlagen)
Bevoegdheden MR en RvT(pdf 123 kb Bijlagen)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 466 kb Geluidsbestanden)
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
C Lijst van toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 1103 kb Geluidsbestanden)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 129 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Burgers 20 november 2017
Stukken