Vergadering

Raadscommissie Ruimte 21 november 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 21 november 2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2017
Stukken
Besluitenlijst commissie Ruimte 10-10-2017(pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 3193 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph(mp3 1247 kb Geluidsbestanden)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van b&w ter voorbereiding
Stukken
04Innovatiehuis De Peel
Stukken
Commissievoorstel Innovatiehuis De Peel(pdf 108 kb Commissievoorstel)
Bedrijfsplan(pdf 229 kb Bijlagen)
05Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020
Stukken
Actualisatie hemelwaterbeleid(pdf 380 kb Bijlagen)
Kostendekkingsplan(pdf 356 kb Bijlagen)
Reactie Waterschap Aa en Maas(pdf 1509 kb Bijlagen)
Geluidsfragment GRP Presentatie(mp3 10890 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment GRP 1e termijn fracties(mp3 6633 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment GRP 2e termijn reactie ph(mp3 1232 kb Geluidsbestanden)
06Voorontwerp Asten verzamelplan 2018-1
Stukken
Toelichting(pdf 3673 kb Bijlagen)
Regels(pdf 318 kb Bijlagen)
Verbeeldingen(pdf 831 kb Bijlagen)
07Vaststelling bestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017
Stukken
Toelichting(pdf 4937 kb Bijlagen)
Regels(pdf 1435 kb Bijlagen)
Verbeelding(pdf 761 kb Bijlagen)
Ambtshalve wijzigingen(pdf 95 kb Bijlagen)
Wensen en bedenkingen(pdf 68 kb Bijlagen)
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (Blink, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 92 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
AAA Advies Hekkelman(pdf 11597 kb Bijlagen)
E Lijst van toezeggingen(pdf 63 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 4197 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph(mp3 4123 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Ruimte 21 november 2017
Stukken