Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 23 november 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda AZC 23 november 2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2017(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
AA Rapport(pdf 599 kb Bijlagen)
AAA Samenvatting(pdf 61 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 2507 kb Geluidsbestanden)
04Uitvoering van het project Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie oktober 2017
Stukken
05Toetreding tot Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Stukken
06Belastingverordeningen gemeente Asten 2018
Stukken
Belastingverordeningen gemeente Asten 2018(pdf 120 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening Onroerende zaakbelastingen gemeente Asten 2018(pdf 82 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening rioolheffing gemeente Asten 2018(pdf 73 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening hondenbelasting gemeente Asten 2018(pdf 68 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening toeristenbelasting gemeente Asten 2018(pdf 66 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening reclamebelasting gemeente Asten 2018(pdf 76 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening afvalstoffenheffing gemeente Asten 2018(pdf 79 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening marktgelden gemeente Asten 2018(pdf 60 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2018(pdf 76 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Legesverordening gemeente Asten 2018(pdf 71 kb Beleidsnota's en verordeningen)
B ROEB lijst(pdf 91 kb Bijlagen)
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 5234 kb Geluidsbestanden)
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
B Lijst van toezeggingen(pdf 53 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 539 kb Geluidsbestanden)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 1457 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph(mp3 1647 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie AZC 23 november 2017
Stukken