Vergadering

Gemeenteraad 12 december 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda raad 12 december 2017(pdf 1913 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 177 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 20-11-2017(pdf 76 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 21-11-2017(pdf 70 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie AZC 23-11-2017(pdf 79 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie Burgers 27-11-2017(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 50 kb Bijlagen)
04Toelating nieuwe burgercommissieleden
Stukken
05Nieuw gemeenschapshuis Asten: go/no go besluit intentiefase
Stukken
( 0 kb )
06Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC
Stukken
Capaciteitsnorm(pdf 41 kb Bijlagen)
07Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018, intrekken Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015
Stukken
08Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari 2018
Stukken
Samenwerkingsovereenkomst(pdf 754 kb Bijlagen)
Ontvlechtingsovereenkomst(pdf 2363 kb Bijlagen)
Instemmingsbesluit(pdf 23 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Opheffen GR Peel 6.1.(mp3 250 kb Geluidsbestanden)
09Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer
Stukken
Notitie(pdf 518 kb Bijlagen)
10Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020
Stukken
Actualisatie hemelwaterbeleid(pdf 380 kb Bijlagen)
Kostendekkingsplan(pdf 356 kb Bijlagen)
Reactie Waterschap Aa en Maas(pdf 1509 kb Bijlagen)
11Vaststelling bestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017
Stukken
Toelichting bestemmingsplan(pdf 4964 kb Bijlagen)
Regels bestemmingsplan(pdf 1436 kb Bijlagen)
Verbeelding(pdf 392 kb Bijlagen)
12Belastingverordeningen gemeente Asten 2018
Stukken
Legestarieventabel 2018(pdf 169 kb Bijlagen)
ROEB-lijst 2018(pdf 91 kb Bijlagen)
13Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 198 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel raad 12 december 2017
Stukken