Vergadering

Raadscommissie Ruimte 30 mei 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 24 april 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 27 maart 2012, Brabantstad Zuidoostvleugel te Den Bosch: Gebiedsontwikkeling Brainport Oost; proces en planologische en financiële kaderstelling;
 • Brief d.d. 10 april 2012, Fracties SP, Balans, Combinatie 95, PvdA/Groenlinks en DPBL Boxtel-Liempde: motie Boxtel schaliegas vrij;
 • Brief d.d. 13 april 2012, Stichting Brouwberg te Helmond inzake ongerustheid Noordoostcorridor/N279;
 • Brief d.d. 25 april 2012, Gemeente Baarle-Nassau te Baarle-Nassau: Motie geen kernafval;
 • Brief d.d. 25 april 2012, Raad van State te Den Haag: Bp “Heusden komgebied”/verzoek om voorlopige voorziening (procesinformatie);
 • Brief d.d. 10 mei 2012, Raad van State te Den Haag: Bp “Ommel komgebied”/beroepschrift (procesinformatie);
In handen van B en W ter voorbereiding:
 • Brief d.d. 11 april 2012, Provincie Noord Brabant te Den Bosch: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Heusden komgebied 2011 (Heusden Oost)”;
 • Brief d.d. 12 april 2012, ZLTO te Den Bosch:zienswijze Heusden Komgebied 2011;
 • Brief d.d. 17 april 2012, Linssen cs Advocaten: verzoek tot vaststelling herziening bestemmingsplan “buitengebied Asten 2008”
4Vaststelling bestemmingsplan Ommel Kloosterstraat 35 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 61 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Toelichting.(pdf 4527 kb )
5Vaststelling bestemmingsplan “Asten, Markt 11-13 (De Wit), 2011”
Stukken
Voorstel;(pdf 89 kb )
Besluit;(pdf 47 kb )
Toelichting;(pdf 4661 kb )
Verbeelding;(pdf 109 kb )
6Vaststelling bestemmingsplan Heusden Komgebied 2011 (Heusden Oost)
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
Besluit;(pdf 47 kb )
Nota zienswijzen;(pdf 144 kb )
Regels;(pdf 209 kb )
Toelichting;(pdf 4007 kb )
Verbeelding.(pdf 2293 kb )
7Vaststelling bestemmingsplan Asten Julianastraat, Emmastraat 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 69 kb )
Besluit;(pdf 47 kb )
Regels definitief;(pdf 182 kb )
Toelichting;(pdf 30831 kb )
Verbeelding.(pdf 116 kb )
8Bedrijfsplan Prinsenmeer
Stukken
commissievoorstel;(pdf 612 kb )
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • a. Leegstand centrum;
 • b. SRE-aangelegenheden algemeen.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
11Rondvraag