Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 6 september 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2018
Stukken
Concept besluitenlijst commissie AZC 21-06-2018(pdf 68 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 3453 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph(mp3 4710 kb Geluidsbestanden)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van b&w ter voorbereiding
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van b&w ter afdoening
Stukken
04Aanpassing opzet begroting 2019 (adviserend)
Stukken
05Zienswijze Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 (adviserend)
Stukken
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 100 kb Geluidsbestanden)
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 105 kb Geluidsbestanden)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 2468 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie AZC 06-09-2018
Stukken