Vergadering

Gemeenteraad 25 september 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juli 2018
Stukken
Concept besluitenlijst raad 03-07-2018 (inclusief 2 moties)(pdf 418 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst Burgers 03-09-2018(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst Ruimte 04-09-2018(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst AZC 06-09-2018(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van toezeggingen Raad(pdf 52 kb Bijlagen)
04Voordracht namens cluster De Peel voor Bestuurscommissie RHCe
Stukken
05Herijking verordeningen en beleidsregels Participatiewet 2018
Stukken
06Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering
Stukken
B BSenF Marktanalyse 2018(pdf 845 kb Bijlagen)
D BSenF Afwegingskader(pdf 54 kb Bijlagen)
E Toelichting Bizob(pdf 111 kb Bijlagen)
F Verkorte inkoopstrategie(pdf 67 kb Bijlagen)
07Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 GR Peelgemeenten
Stukken
08Pilot welstandsvrij bouwen in Loverbosch fase 2
Stukken
09Vaststelling bestemmingsplan "Asten Loverbosch fase 2 2017"
Stukken
10Wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur en Handboek Kabels en Leidingen
Stukken
11Aanpassing opzet begroting 2019
Stukken
12Zienswijze Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022
Stukken
13Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 156 kb Geluidsbestanden)