Vergadering

Raadscommissie Burgers 8 oktober 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 58 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 3 september 2018
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 03-09-2018(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de raad(pdf 26 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 160 kb Geluidsbestanden)
04Voortgang Veilig Thuis (presentatie)
Stukken
05Verordening Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018 (adviserend)
Stukken
B Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018(pdf 71 kb Beleidsnota's en verordeningen)
06Aanvraag fonds tekortgemeenten (informerend)
Stukken
07Subisidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019 (adviserend)
Stukken
08Informatief overleg m et de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer):
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 3106 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Informatief overleg Vervolg(mp3 1299 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
B Lijst van toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 1368 kb Geluidsbestanden)