Vergadering

Raadscommissie Ruimte 9 oktober 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda(mp3 1209 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 58 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 4 september 2018
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 04-09-2018(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de raad.docx(pdf 29 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 3790 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph(mp3 1141 kb Geluidsbestanden)
04Actualisatie woningbouwmonitor 2018 (informerend)
Stukken
05Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda (adviserend, met presentatie door Programmacoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant)
Stukken
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (Blink, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 197 kb Geluidsbestanden)
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
C Lijst van toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 4925 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph(mp3 8790 kb Geluidsbestanden)