Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 11 oktober 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 58 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2018
Stukken
Concept besluitenlijst commissie AZC 06-09-2018(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de raad.docx(pdf 26 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 1666 kb Geluidsbestanden)
04Belastingsamenwerking Oost-Brabant (presentatie door directeur BSOB)
Stukken
05Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning 2018-2022 (informerend)
Stukken
06Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022 (adviserend)
Stukken
B Bestuursopdracht(pdf 81 kb Bijlagen)
07Tussentijdse rapportage najaar 2018 (adviserend)
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 164 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
A Lijst van toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 124 kb Geluidsbestanden)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 7552 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph(mp3 9505 kb Geluidsbestanden)