Vergadering

Gemeenteraad/begroting - aanvang 16.30u 6 november 2018

Raadzaal
16.30 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Vaststellen agenda(pdf 94 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 september 2018
Stukken
Concept besluitenlijst raad 25-09-2018(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 8-10-2018(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 09-10-2018(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst commissie AZC 11.10.2018(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van Toezeggingen Raad(pdf 49 kb Bijlagen)
04Aanbieding rapport rekenkamercommissie Grip op Sociaal Domein
Stukken
05Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018
Stukken
06Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019
Stukken
07Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda
Stukken
08Tussentijdse rapportage najaar 2018
Stukken
09Begroting 2019 (na de eerste termijn wordt een pauze ingelast)
Stukken
A Raadsvoorstel Begroting 2019(pdf 145 kb Raadsvoorstel)
B Begroting 2019(pdf 2257 kb Bijlagen)
Raadsbesluit Begroting 2019(pdf 9887 kb Raadsbesluit)
10Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022
Stukken
B Bestuursopdracht(pdf 81 kb Bijlagen)
11Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 132 kb Geluidsbestanden)