Vergadering

Raadscommissie Ruimte 24 april 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 13 maart 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 1 februari 2012, ZLTO afd. Asten te Veldhoven: Visie ZLTO 2012-2020;
  • Brief d.d. 12 maart 2012, Detailhandel Nederland te Leidschendam: Nationale Parkeertest 2012;
  • Brief d.d. 20 maart 2012, gemeente Alphen, Chaam te Alphen (NB): Motie geen kernafval;
  • Brief d.d. 22 maart 2012, Stichting VAC Adviescommissie wonen te Asten: Jaarverslag 2011 en financieel jaarverslag 2011;
In handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 29 maart 2012, H.L.M. van Tilburg, Telefoonstraat 14 te Eindhoven: Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan “Asten, Markt 11-13 (De Wit) 2011”;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brieven d.d. 1, 8, 15, 26 maart en 6 april 2012, Raad van State te Den Haag: Bp "Heusden Komgebied/voorlopige voorziening" (procesinformatie);
  • Brieven d.d. 2 maart 2012, Raad van State te Den Haag: Bp "Ommel Komgebied"  (procesinformatie);
  • Brief d.d. 19 maart 2012, Fam. Pennings-Eijsbouts en Fam. Strijbosch te Asten: Inlandse eiken op locatie Neptunusstraat 8 te Asten.
4Evaluatie welstandsbeleid, inclusief presentatie
Stukken
Voorstel;(pdf 83 kb )
5Voortgang herstructurering bedrijventerrein Molenakkers en 't Hoogvelt
Stukken
Voorstel;(pdf 111 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Kaart plangebied.(pdf 209 kb )
6Kadernota Visie Gemeentelijke Watertaken
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Evaluatie en visie.(pdf 783 kb )
7Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel
Stukken
Voorstel;(pdf 63 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Bijlage regels;(pdf 96 kb )
Bijlage tekening;(pdf 107 kb )
Bijlage Toelichting(pdf 2465 kb )
8Voorontwerpbestemmingsplan Antoniusstraat 47
Stukken
Voorstel;(pdf 57 kb )
Bijlage regels;(pdf 122 kb )
Bijlage Toelichting;(pdf 2848 kb )
9Voorontwerpbestemmingsplan Deurneseweg 24
Stukken
Voorstel;(pdf 56 kb )
10Ontwerp beeldkwaliteitplan uitbreiding Heusden oost
Stukken
Voorstel;(pdf 69 kb )
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Leegstand centrum
  • SRE-aangelegenheden algemeen
12Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
13Rondvraag