Vergadering

Raadscommissie Burgers 19 november 2018

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 377 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Inspreker Dhr. Stout inzake SHP (mp3 3102 kb Geluidsbestanden)
01 Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 181 kb Geluidsbestanden)
02 Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2018
Stukken
Concept besluitenlijst van de vergadering van 8-10-2018 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken (mp3 80 kb Geluidsbestanden)
04 Toetsingsmatrix ten behoeve van locatiekeuze nieuw gemeenschapshuis Asten (adviserend)
Stukken
B Plan van aanpak (pdf 266 kb Bijlagen)
C Plan van aanpak processchets (pdf 3161 kb Bijlagen)
E Toetsingsmatrix (pdf 58 kb Bijlagen)
H Overzicht projectbudget (pdf 36 kb Bijlagen)
I Intentieovereenkomst (pdf 817 kb Bijlagen)
05 Verordening Jeugdhulp Asten 2019 (adviserend)
Stukken
B Verordening Jeugdhulp 2019 (pdf 409 kb Bijlagen)
D Advies van de Participatieraad (pdf 46 kb Bijlagen)
06 Derde wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten (adviserend)
Stukken
07 Vaststellen notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' Senzer (adviserend)
Stukken
08 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten Senzer):
Stukken
09 Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming fracties (mp3 3969 kb Geluidsbestanden)
10 Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 248 kb Geluidsbestanden)