Vergadering

Raadscommissie Burgers 19 november 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 377 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 181 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2018
Stukken
Concept besluitenlijst van de vergadering van 8-10-2018(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 80 kb Geluidsbestanden)
04Toetsingsmatrix ten behoeve van locatiekeuze nieuw gemeenschapshuis Asten (adviserend)
Stukken
B Plan van aanpak(pdf 266 kb Bijlagen)
C Plan van aanpak processchets(pdf 3161 kb Bijlagen)
E Toetsingsmatrix(pdf 58 kb Bijlagen)
H Overzicht projectbudget(pdf 36 kb Bijlagen)
I Intentieovereenkomst(pdf 817 kb Bijlagen)
05Verordening Jeugdhulp Asten 2019 (adviserend)
Stukken
B Verordening Jeugdhulp 2019(pdf 409 kb Bijlagen)
06Derde wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten (adviserend)
Stukken
07Vaststellen notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' Senzer (adviserend)
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten Senzer):
Stukken
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 248 kb Geluidsbestanden)