Vergadering

Raadscommissie Ruimte 20 november 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2018
Stukken
Concept Besluitenlijst van de vergadering van 9-10-2018(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de Raad(pdf 28 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 4089 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph(mp3 2271 kb Geluidsbestanden)
04Actualisatie woningbouwmonitor 2018 (informerend)
Stukken
05Vaststelling Asten Verzamelplan 2018-2 (adviserend)
Stukken
B Toelichting Verzamelplan 2018-2(pdf 2267 kb Bijlagen)
06Voorontwerp "Asten Verzamelplan 2019-1" (opiniƫrend)
Stukken
B Toelichting Verzamelplan 2019-1(pdf 3669 kb Bijlagen)
C Regels Verzamelplan 2019-1(pdf 390 kb Bijlagen)
E1 Verbeelding 1(pdf 113 kb Bijlagen)
E2 Verbeelding 2(pdf 139 kb Bijlagen)
E3 Verbeelding 3(pdf 107 kb Bijlagen)
E4 Verbeelding 4(pdf 201 kb Bijlagen)
E5 Verbeelding 5(pdf 146 kb Bijlagen)
E6 Verbeelding 6(pdf 101 kb Bijlagen)
E7 Verbeelding 7(pdf 117 kb Bijlagen)
07Voorontwerpbestemmingsplan Antoniusstraat Heusden (opiniƫrend)
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 3144 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
k. Memo Verkeersluwe Markt(pdf 50 kb Bijlagen)
l. Memo Komborden(pdf 71 kb Bijlagen)
ll. Memo Bijlage Komborden(pdf 47 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 10942 kb Geluidsbestanden)
10Rondvraag en Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 163 kb Geluidsbestanden)