Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 22 november 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober 2018
Stukken
Concept besluitenlijst commissie AZC 11-10-2018(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de Raad(pdf 27 kb Ingekomen brieven aan raad)
04Evaluatie Stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de gemeente Asten (adviserend)
Stukken
05Integrale sturing Programma's en organisatie & Programmaopdracht Vitale democratie in Asten (adviserend)
Stukken
06Jaarlijkse projectenbijdrage Innovatiehuis De Peel met presentatie (adviserend)
Stukken
07Deelname experiment centraal tellen verkiezingen (adviserend)
Stukken
08Vaststellen belastingverordeningen gemeente Asten 2019 (adviserend)
Stukken
09Accorderen gunningsadvies accountantscontrole 2019 ev (adviserend)
Stukken
10Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB):
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 105 kb Geluidsbestanden)
11Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 101 kb Geluidsbestanden)
12Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 799 kb Geluidsbestanden)