Vergadering

Gemeenteraad 11 december 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda Raad 11-12-2018(pdf 116 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 november 2018 en verslag themabijeenkomst van 21 november 2018
Stukken
A Concept Besluitenlijst Raad 6-11-2018(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept verslag themabijeenkomst van 21-11-2018(pdf 52 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A concept besluitenlijst commissie Burgers 19-11-2018(pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B concept besluitenlijst commissie Ruimte 20-11-2018(pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C concept besluitenlijst commissie AZC 22-11-2018(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van Toezeggingen tot en met commissies november(pdf 50 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Toetsingsmatrix ten behoeve van locatiekeuze nieuw gemeenschapshuis Asten
Stukken
B Plan van aanpak(pdf 266 kb Bijlagen)
C Plan van aanpak processchets(pdf 3161 kb Bijlagen)
E Toetsingsmatrix(pdf 58 kb Bijlagen)
H Overzicht projectbudget(pdf 36 kb Bijlagen)
I Intentieovereenkomst(pdf 817 kb Bijlagen)
05Verordening Jeugdhulp Asten 2019
Stukken
06Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten
Stukken
07Notitie 'Gebundelde Uitkering 2018' Senzer
Stukken
08Vaststelling Asten Verzamelplan 2018-2
Stukken
B Toelichting Verzamelplan 2018-2(pdf 2267 kb Bijlagen)
09Evaluatie Stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de gemeente Asten
Stukken
10Integrale sturing Programma's en organisatie & Programmaopdracht Vitale democratie in Asten
Stukken
11Jaarlijkse projectenbijdrage Innovatiehuis de Peel
Stukken
12Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019
Stukken
13Vaststellen belastingverordeningen gemeente Asten 2019
Stukken
14Accorderen gunningsadvies: “Accountantscontrole 2019 ev gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en GR Peelgemeenten”
Stukken
15Begroting 2019 1e wijziging
Stukken
16Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 340 kb Geluidsbestanden)