Vergadering

Raadscommissie Burgers 27 november 2017

Raadzaal
20:00
Commissie Burgers
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 27 november 2017
Stukken
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening en Vaststellen agenda(mp3 1467 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2017
Stukken
Concept besluitenlijst Burgers 20-11-2017(pdf 79 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Conceptprogramma Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)
Stukken
Concept programma(pdf 46 kb Bijlagen)
04Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018, intrekken Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015
Stukken
05Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten
Stukken
Beleidsplan sociaal domein(pdf 649 kb Bijlagen)
Open opmerkingen CEO Wmo(pdf 121 kb Bijlagen)
Open opmerkingen CEO Jeugd(pdf 141 kb Bijlagen)
( 0 kb )
06Opheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 en het ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per1 februari 2018
Stukken
Samenwerkingsovereenkomst(pdf 754 kb Bijlagen)
Ontvlechtingsovereenkomst(pdf 2363 kb Bijlagen)
Instemmingsbesluit(pdf 23 kb Bijlagen)
07Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer
Stukken
Notitie(pdf 521 kb Bijlagen)
08Overdracht debiteurenposities aan Senzer (van agenda gehaald bij aanvang vergadering)
Stukken
Memo debiteurenposities Senzer(pdf 259 kb Bijlagen)
09Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC
Stukken
Capaciteitsnorm(pdf 36 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 936 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Burgers 27 november 2017
Stukken