Vergadering

Gemeenteraad (Begroting) 5 november 2019

Raadzaal
17.00
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 351 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 oktober 2019
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Begroting 2020 gemeente Asten
Stukken
RV Begroting 2020 gemeente Asten(pdf 292 kb Raadsvoorstel)
RB Begroting 2020 Gemeente Asten(pdf 20087 kb Raadsbesluit)
05Subsidieprogramma's Welzijn & participatie en Toerisme & Recreatie 2020
Stukken
06Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 272 kb Geluidsbestanden)