Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening en omvraag fractie CDA (mp3 247 kb Geluidsbestanden)
01 Vaststellen agenda
Stukken
02 Besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 11-02-2019 (pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04 Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019 (Opiniƫrend)
Stukken
05 Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten (Adviserend)
Stukken
A Commissievoorstel locatie- en scenariokeuze (pdf 281 kb Commissievoorstel)
D Bijlage 2b Fusieovereenkomst (pdf 252 kb Bijlagen)
F Bijlage 3b Resultaat beoordelingen (pdf 412 kb Bijlagen)
06 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
Stukken
07 Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
08 Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment rondvraag en sluiting (mp3 162 kb Geluidsbestanden)