Vergadering

Raadscommissie Burgers 7 oktober 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 697 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 2 september 2019
Stukken
Concept besluitenijst commissie Burgers 02.09.2019(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas, locatie Varendonck (adviserend)
Stukken
05Presentatie GR Peelgemeenten "Rapportage 2019 q2 Asten"
Stukken
06Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2020 (adviserend)
Stukken
07Zienswijze herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer en Meerjarenraming 2021-2023 (adviserend)
Stukken
08Informatief Overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
09Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09 a Memo deelname Peuterwerk(pdf 53 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en Sluiting(mp3 332 kb Geluidsbestanden)