Vergadering

Raadscommissie Ruimte 8 oktober 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 678 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 471 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 3 september 2019
Stukken
a Concept besluitenlijst commissie Ruimte 03.09.2019(pdf 68 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Ingekomen stukken gericht aan de raad(mp3 900 kb Geluidsbestanden)
04Vaststelling bestemmingsplan Antoniusstraat Heusden (adviserend)
Stukken
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende processen en projecten
Stukken
06Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
07Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 2096 kb Geluidsbestanden)