Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 10 oktober 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2019
Stukken
a Concept besluitenlijst commissie AZC 05.09.2019(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Tussentijdse rapportage najaar 2019 (adviserend)
Stukken
b Tussentijdse rapportage najaar 2019(pdf 541 kb Besluitenlijsten en verslagen)
05Project Waarderen op oppervlakte (adviserend)
Stukken
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
07Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 429 kb Geluidsbestanden)