Vergadering

Raadscommissie burgers 17 mei 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 11 januari 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 22 december 2009, CAK te Den Haag: bevestiging parameters en/of uurtarieven;
 • Brief d.d. 22 december 2009, VNG te Den Haag: brief bij kwaliteitsdocument Hulp bij het huishouden;
 • Brief d.d. 29 december 2009, Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den haag: participatie in uitvoering;
 • Brief d.d. 4 januari 2010, Sociale Verzekeringsbank: info aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
 • Brief d.d. 7 januari 2010, Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den haag: rapport “In dienst van de burger”;
 • Brief d.d. 4 februari 2010, Gemeente Pekela: motie raad 26-01-2010 inzake koudetoeslag;
 • Brief d.d. 19 februari 2010, Inspectie van het Onderwijs Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Zoetermeer: rapporten gemeentelijk toezicht kinderopvang;
 • Brief d.d. 1 maart 2010, Sociaal en Cultureel Planbureau te Den Haag: aanbieding samenvattend Wmo-rapport;
 • Brief d.d. 5 maart 2010, Stichting Prodas te Asten: stand van zaken rondom basisschool Deken van Hout;
 • Brief d.d. 8 maart 2010, Nationaal Platform Zwembaden te Driebergen: inzake aandacht voor positie van openbaar toegankelijke zwembaden in Nederland;
 • Brief d.d. 9 maart 2010, Oostappen Groep Vakantieparken te Asten: info betreffende aankoop Recreatiepark Zilverstrand in Mol, België;
 • Brief d.d. 24 maart 2010, CAK te Den Haag: bevestiging parameters en/of uurtarieven;
 • Brief d.d. 9 april 2010, SRE te Eindhoven: Jaarverslag 2009 “Laat je niet flessen!”;
 • Brief d.d. 16 april 2010, Voor werkende moeders te Bussum: lokale wachtlijsten voor kinderopvang en schooltijden;
In handen van B en W ter voorbereiding:
 • Brief d.d. 30 december 2009, Platform Zelfstandige Ondernemers te Den Haag: zzp’ers en bemiddelingsbureaus in de thuiszorg.
4Voorbereidingskrediet Brede Maatschappelijke Voorziening Heusden
Stukken
Voorstel;(pdf 76 kb )
Bijlage 1;(pdf 142 kb )
Bijlage 2.(pdf 132 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • Voortgang revitalisering Bloemenwijk;
 • Financiële afwikkeling renovatie ONDO-DOS;
 • SRE aangelegenheden.
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
7Rondvraag