Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 206 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen Agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 415 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 08-10-2019(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
04Verkeersluwe Markt (adviserend)
Stukken
04 a Commissievoorstel Verkeersluw Markt(pdf 104 kb Commissievoorstel)
04 c Notitie 'Verkeersluwe Markt'(pdf 1932 kb Bijlagen)
05Voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2-2--1" (opiniƫrend)
Stukken
05 b Regels(pdf 999 kb Bijlagen)
05 c Toelichting(pdf 4520 kb Bijlagen)
05 d Verbeeldingen(pdf 190 kb Bijlagen)
06Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2025 (adviserend)
Stukken
07Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken (adviserend)
Stukken
08Concept Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
Stukken
08 d Concept-Werkprogramma 2020(pdf 356 kb Bijlagen)
09Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
10Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09 c Woningbouw Ommel(pdf 228 kb Bijlagen)
09 d Lijst van Toezeggingen(pdf 100 kb Bijlagen)
11Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 1625 kb Geluidsbestanden)