Vergadering

Raadscommissie Ruimte 14 januari 2020

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening
Stukken
01 Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 132 kb Geluidsbestanden)
02 Besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2019
Stukken
02 Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-11-2019 (pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken (mp3 4314 kb Geluidsbestanden)
04 Aankoop van het pluimveebedrijf aan Antoniusstraat 24 te Heusden
Stukken
05 Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020
Stukken
06 Vaststelling bestemmingsplan "Asten parapluplan Wonen 2019"
Stukken
06 d Verbeelding (pdf 1348 kb Bijlagen)
07 Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2"
Stukken
07 b Bijlage 1 Toelichting (pdf 2644 kb Bijlagen)
07 j Bijlage 9 Bijlagen bij de regels (pdf 22558 kb Bijlagen)
07 k Bijlage 10 Verbeeldingen (pdf 4003 kb Bijlagen)
08 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg (mp3 1542 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Informatief overleg Vervolg (mp3 2145 kb Geluidsbestanden)
09 Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Lijst van Toezeggingen (pdf 60 kb Bijlagen)
b. Dynamische Termijnkalender (pdf 60 kb Bijlagen)
10 Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties (mp3 2872 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph en Sluiting (mp3 6442 kb Geluidsbestanden)