Vergadering

Raadscommissie Ruimte 14 januari 2020

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 132 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2019
Stukken
02 Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-11-2019(pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 4314 kb Geluidsbestanden)
04Aankoop van het pluimveebedrijf aan Antoniusstraat 24 te Heusden
Stukken
05Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020
Stukken
06Vaststelling bestemmingsplan "Asten parapluplan Wonen 2019"
Stukken
06 d Verbeelding(pdf 1348 kb Bijlagen)
07Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2"
Stukken
07 b Bijlage 1 Toelichting(pdf 2644 kb Bijlagen)
07 k Bijlage 10 Verbeeldingen(pdf 4003 kb Bijlagen)
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 1542 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Informatief overleg Vervolg(mp3 2145 kb Geluidsbestanden)
09Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Lijst van Toezeggingen(pdf 60 kb Bijlagen)
b. Dynamische Termijnkalender(pdf 60 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 2872 kb Geluidsbestanden)