Vergadering

Raadscommissie burgers 23 november 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 oktober 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 6 maart 2009, Mevrouw L. Rijsdijk te Asten: Vroeg op stap maatregelen in gemeenteprogramma’s;
  • Brief d.d. 8 oktober 2009, Griffie Groningen: motie;
  • Brief d.d. 23 oktober2009, VNG te Den Haag: Aanbieding werkpakket CJG;
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 5 oktober 2009, Mevrouw A. Hoefnagels en de heer F. Tinnemans te Asten: op te richten Kunstwerk in Asten bij gelegenheid van 800 jaar Asten;
  • Brief d.d. 9 oktober 2009, GGD Brabant-Zuidoost te Helmond: begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost.
4Jaarverslag 2008 PlatOO (Informatief, incl. toelichting door PlatOO)
Stukken
5Uitvoering Wsw 2010-2011 Atlant Groep
Stukken
Voorstel;(pdf 98 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Ondernemingsplan.(pdf 2000 kb )
6Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
Stukken
Voorstel;(pdf 89 kb )
Besluit.(pdf 50 kb )
7Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma
Stukken
Voorstel;(pdf 64 kb )
8Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 73 kb )
9Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet investeren in jongeren Asten 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
10Verbouwingsplannen brede scholen
Stukken
Voorstel;(pdf 95 kb )
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE aangelegenheden.
12Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
14 september 2009;(pdf 101 kb )
26 september 2009;(pdf 998 kb )
Termijnkalender.(pdf 37 kb )
13Rondvraag