Vergadering

Gemeenteraad 3 april 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad de gemeente Asten, te houden op dinsdag 3 april a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 28 februari 2012
Stukken
3
Ingekomen stukken
Stukken
4
Krediet aanpassen riolering omgeving De Wit
Stukken
Voorstel(pdf 87 kb )
5
Bouwverordening gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 91 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
6Bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten”
Stukken
Voorstel(pdf 96 kb )
7Vaststelling bestemmingsplan Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8 2010
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
Akoestich onderzoek(pdf 3113 kb )
Bodemonderzoek(pdf 9288 kb )
Vooroverleg(pdf 2528 kb )
Regels(pdf 123 kb )
Toelichting(pdf 1842 kb )
Verbeelding(pdf 27 kb )
Zienswijze provincie (pdf 1046 kb )
8Woonvisie Regio Eindhoven
Stukken
Voorstel(pdf 77 kb )
Besluit(pdf 50 kb )
9Voorbereidingskrediet planontwikkeling bestemmingsplan Asten, Stegen, Bedrijventerreinen
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Projectopdracht(pdf 667 kb )
10Schriftelijke vragen PGA/PvdA inzake Bloemenwijk (cf art. 39 reglement van orde)
Stukken
Vragen(pdf 172 kb )
Antwoorden(pdf 153 kb )