Vergadering

Raadscommissie Ruimte 1 november 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststelling agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 27 september 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 24 september 2011, gezamenlijke milieu- en bewonersgroepen De Peel: reactie op rapport commissie van Doorn: “Al het vlees duurzaam in 2020”;
  • Brief d.d. 28 september 2011, griffier gemeente Westvoorne, Postbus 550 te Rockanje: Motie bestrijding Japanse Duizendknoop;
  • Brief d.d. 14 oktober 2011, Stichting Greenpeace Nederland: kernafvalopslag in uw gemeente.
4Bestemmingsplan Ommel komgebied
Stukken
Voorstel;(pdf 73 kb )
Besluit;(pdf 42 kb )
5Bestemmingsplan Heusden komgebied
Stukken
Voorstel;(pdf 72 kb )
Besluit;(pdf 42 kb )
6Aanvragen ontwerpverklaring van geen bedenkingen in het kader van een omgevingsvergunning
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Bestektekening;(pdf 612 kb )
Situatietekening.(pdf 841 kb )
7Voorontwerpbestemmingsplan Kloosterstraat 35
Stukken
Voorstel;(pdf 57 kb )
Toelichting;(pdf 2690 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE-aangelegenheden.
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage 3;(pdf 45 kb )
10Rondvraag