Vergadering

Raadscommissie Ruimte 29 november 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 1 november 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 13 oktober 2011, SRE Regio Eindhoven te Eindhoven: Cultuurhistorisch erfgoed Brainport;
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 27 oktober 2011, Rentmeesterspraktijk BV te Helvoirt; Zienswijze Wijziging plan buitengebied Asten 2008 inzake plan Waterberging Diesdonk;
in handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 8 november 2011, HW Russon, Nederweeert, Bezwaarschrift tegen vergunningverlening gebruik jet-ski’s op water recreatiepark Prinsenmeer.
4Actualisatie Telecommunicatieverordening Asten 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 62 kb )
Besluit;(pdf 68 kb )
5Beheer- en Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2020
Stukken
Voorstel;(pdf 106 kb )
Besluit;(pdf 42 kb )
Beleidsplan OV;(pdf 1733 kb )
6Nota Parkeernormen
Stukken
Voorstel;(pdf 87 kb )
Nota Parkeernormen;(pdf 1875 kb )
7Voorontwerp Bestemmingsplan Heusden komgebied 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 79 kb )
Plangebied tekening;(pdf 2295 kb )
Reacties vooroverleg.(pdf 1676 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Ontwikkelingen Bartholomeus;
  • SRE-aangelegenheden.
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
10Rondvraag