Vergadering

Gemeenteraad 12 december 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening en trekken van het lot (mp3 440 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda raad 12 december 2017 (pdf 1913 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 177 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Stukken
Concept besluitenlijst raad 07-11-2017 incl. moties en amendementen (pdf 815 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Besluitenlijst raad 07-11-2017 (mp3 165 kb Geluidsbestanden)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 20-11-2017 (pdf 76 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 21-11-2017 (pdf 70 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie AZC 23-11-2017 (pdf 79 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Concept besluitenlijst commissie Burgers 27-11-2017 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen (pdf 50 kb Bijlagen)
04

Toelating nieuwe burgercommissieleden

Stukken
05

Nieuw gemeenschapshuis Asten: go/no go besluit intentiefase

Stukken
( 0 kb )
06

Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC

Stukken
Verzoek NWC om incidentele subsidie (pdf 6234 kb Bijlagen)
Capaciteitsnorm (pdf 41 kb Bijlagen)
07

Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018, intrekken Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015

Stukken
Wijzigingen Wmo-verordening in rood (pdf 367 kb Bijlagen)
08

Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari 2018

Stukken
Samenwerkingsovereenkomst (pdf 754 kb Bijlagen)
Ontvlechtingsovereenkomst (pdf 2363 kb Bijlagen)
Instemmingsbesluit (pdf 23 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Opheffen GR Peel 6.1. (mp3 250 kb Geluidsbestanden)
09

Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer

Stukken
Notitie (pdf 518 kb Bijlagen)
10

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020

Stukken
Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (pdf 6951 kb Bijlagen)
Actualisatie hemelwaterbeleid (pdf 380 kb Bijlagen)
Kostendekkingsplan (pdf 356 kb Bijlagen)
Reactie Provincie Noord-Brabant (pdf 64 kb Bijlagen)
Reactie Waterschap Aa en Maas (pdf 1509 kb Bijlagen)
11

Vaststelling bestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Stukken
Toelichting bestemmingsplan (pdf 4964 kb Bijlagen)
Regels bestemmingsplan (pdf 1436 kb Bijlagen)
Verbeelding (pdf 392 kb Bijlagen)
Overzicht ambtshalve wijzigingen (pdf 95 kb Bijlagen)
Overzicht wensen en bedenkingen (pdf 68 kb Bijlagen)
12

Belastingverordeningen gemeente Asten 2018

Stukken
Legestarieventabel 2018 (pdf 169 kb Bijlagen)
ROEB-lijst 2018 (pdf 91 kb Bijlagen)
13

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 198 kb Geluidsbestanden)

Vergaderbundel raad 12 december 2017

Stukken
Vergaderbundel raad 12 december 2017 (pdf 30748 kb Bijlagen)