Vergadering

Raadscommissie Burgers 16 februari 2009

20:00
Nr. Onderwerp
1

Vaststellen agenda

2

Verslag van de vergadering d.d. 12 januari 2009

Stukken
3

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeven aannemen:

  • Brief d.d. 22 december 2008 van CAK te Den Haag, betreffende bevestiging parameters en/of uurtarieven
4

Nota intergaal jeugdbeleid Wensen en bedenkingen

Stukken
Voorstel (pdf 70 kb )
Uitkomsten werkgroep (pdf 52 kb )
5

Visie hulp bij het huishouden

Stukken
Visie (pdf 132 kb )
6

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

  • SRE aangelegenheden
7

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
Benchmark Wmo 2008 (pdf 50 kb )
Lijst van toezeggingen (pdf 43 kb )
8

Rondvraag