Vergadering

Raadscommissie Ruimte 17 februari 2009

20:00
Nr. Onderwerp
1

Vaststellen agenda

2

Verslag van de vergadering d.d. 13 januari 2009

Stukken
3

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:

  • Brief d.d. 13 januari 2009 van BrabantStad te 's-Hertogenbosch, betreffende management samenvatting en rapportage MIRT-Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad;
  • Brief d.d.23 januari 2009, Raad van State inzake Bp. Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak;


in handen van B en W ter voorbereiding:

  • Brief d.d. 31 januari 2009 van E. van Otterdijk en F. Vervoordeldonk inzake lawaai- en snelheidsoverlast Schoolstraat / Heerbaan / Beatrixlaan.
4

Concept Visie bedrijventerreinen (wensen en bedenkingen) (incl. presentatie)

Stukken
Presentatie (pdf 63 kb )
5

Onkruidbestrijding op verhardingen (adviserend)

Stukken
Besluit (pdf 39 kb )
Discussienota (pdf 478 kb )
6

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

  • Stand van zaken Koningsplein 12-14-16
  • Stand van zaken locatie de Wit
  • SRE-aangelegenheden.
7

Stukken ter kennisneming aan de commissie

  • Afspraken coöperaties inzake bouwen voor starters (toezegging 25-11-'08)
Stukken
Lijst van toezeggingen (pdf 56 kb )
8

Rondvraag