Vergadering

Gemeenteraad 3 februari 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Nr. Onderwerp
1

Vaststellen agenda

Stukken
2

Ingekomen stukken

Stukken
Ingekomen stukken raad (pdf 37 kb )
3

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuid-Oost

Stukken
Voorstel (pdf 94 kb )
Besluit (pdf 42 kb )
4

Acceptatie bindene voordracht Raad van Toezicht PlatOO

Stukken
Voorstel (pdf 63 kb )
Besluit (pdf 46 kb )
5

Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Tuinstraat-Emmastraat

Stukken
Voorstel (pdf 104 kb )
Conceptontwerp versie 4.1 (pdf 1891 kb )
6

Subsidieregeling onderhoud-instandhouding van beschermde gem. monumenten Asten

Stukken
Voorstel (pdf 114 kb )
Besluit (pdf 70 kb )