Vergadering

Gemeenteraad 6 november 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
17.00

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad dergemeente Asten, te houden op dinsdag 6 november a.s. 's middags om 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten

S.P. Grem

Nr. Onderwerp
1

Vaststellen agenda

Stukken
2

Tussentijdse rapportage najaar 2012

Stukken
Voorstel (pdf 52 kb )
Besluit (pdf 39 kb )
3

 

Begroting 2013 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg

 

Stukken
Voorstel begroting 2013 (pdf 145 kb )
Besluit begroting 2013 (pdf 48 kb )
Programmabegroting 2013 (pdf 792 kb )
Productenraming 2013 (pdf 823 kb )
Onis offerte 2013 (pdf 5461 kb )