Vergadering

Raadscommissie AZC 28 maart 2013

Raadzaal gemeente Asten
20.00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 21 februari 2013
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
= voor kennisgeving aannemen:
  • a.    Brief d.d. 28 januari 2013, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-laties te Den Haag: Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur;
  • b.    Brief d.d. 19 februari 2013, Huys van Heusden te Heusden gemeente Asten: Aangifte toeristenbelasting 2012;
  • c.    Brief d.d. 1 maart 2013, Gemeente Goirle te Goirle: Motie Het voornemen van het kabinet tot vormen van 100.000+ gemeenten;
  • d.    Brief d.d. 6 maart 2013, gemeente Ten Boer: Motie aardbevingen als gevolg van gaswinning.
4Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ter advisering)
Stukken
5Actieprogramma IVB 2013 en jaarverslagen 2011/2012, Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013 politie basisteam Peelland (informatief).
Stukken
6Straatnaamgeving en huisnummering (ter advisering)
Stukken
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projec-ten:
a.    Samenwerking Asten-Someren;
b.    SRE- aangelegenheden.
8Stukken ter kennisneming aan de commissie:
  • a. Digitaal publiceren en bekendmakingen;
  • b. 3e wijziging begroting 2012 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
  • c. Jaarverslag brandweer 2012;
  • d. Memo Draagvlakmeting Centrummanagement Asten;
  • e. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Stukken