Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 maart 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 18 februari 2013
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
= voor kennisgeving aannemen:
  • a.    Brief d.d. 11 februari 2013, Gemeente Leeuwarderadeel te Stiens; Motie FNP minstbedeelden;
  • b.    Brief d.d. 12 februari 2013, SRE te Eindhoven; Jaarverslag 2012 “Laat je niet flessen!” met memo college d.d. 20 februari 2013;
  • c.    Brief d.d. 18 februari 2013, Inspectie van het Onderwijs te Utrecht: Rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang”;
  • d.    Brief d.d. 11 maart 2013, gemeente Weststellingwerf; Motie Europese unie regeling steun voor minstbedeelden.
Stukken
4Project maatschappelijke voorzieningen en accommodaties gemeente Asten 2013 - Basisregistratie, analyse voorstel beleidsuitspraken en concet aanbevelingen (wensen en bedenkingen).
Stukken
Factsheet Root NWC(pdf 1753 kb )
Factsheet Root Klimop(pdf 1760 kb )
Factsheet Root HCAS(pdf 1762 kb )
Factsheet OJC Jonosh(pdf 1721 kb )
Factsheet Den Dissel(pdf 1765 kb )
Factsheet De Beiaard(pdf 1837 kb )
5Verordeningen Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid, Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd en Wet investeren in Jongeren (ter advisering).
Stukken
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten: a.    Atlant;
b.    SRE aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
  • a. Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag 2013;
  • b. Wajongers Asten (toezegging 26-11-2012);
  • c. Memo inzake zwembad De Schop (toezegging 14-01-2013);
  • d. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Stukken
8Rondvraag