Vergadering

Gemeenteraad 5 maart 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 53 kb )
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 41 kb )
02Verslag van de openbare vergadering 29 januari 2013
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
04Trouwlocaties
Stukken
Bijlage (pdf 107 kb )
05Initiatiefvoorstel wijziging verordening op de raadscommissies 2006
Stukken
Initiatiefvoorstel(pdf 54 kb )
Raadsbesluit(pdf 40 kb )
06Sluiting
Besluitenlijst gemeenteraad 2013-2 5 maart 2013
Stukken