Vergadering

Raadscommissie AZC 28 oktober 2013

Raadzaal
20:30 uur

* In verband met de planning van een gezamenlijke bijeenkomst voor gemeenteraden over Peel 6.1 is deze vergadering verplaatst naar maandag 28 oktober om 20.30 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.
De Griffier

Nr. Onderwerp
1

Agenda 28 oktober 2013

Stukken
Agenda 28 oktober 2013 (pdf 53 kb )
2

Verslag van de vergadering van 29 augustus 2013

Stukken
Verslag 29 augustus (pdf 77 kb )
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
voor kennisgeving aannemen

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
in handen van B&W ter voorbereiding

Stukken
04

Vaststellen Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 58 kb )
Raadsbesluit (pdf 63 kb )
Bijlage 2 Toelichting (pdf 41 kb )
05

Verordening winkeltijden 2014 inclusief zondagopenstelling

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 97 kb )
Raadsbesluit (pdf 78 kb )
06

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning

Stukken
Commissie voorstel (pdf 91 kb )
07

Tussentijdse rapportage najaar 2013

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 55 kb )
Raadsbesluit (pdf 40 kb )
08

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Asten-Someren
b. Samenwerking Peel 6.1
c. SRE-aangelegenheden

09

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
b. Memo inkoop beleid (pdf 48 kb )
c. Memo parkeerboetes (pdf 51 kb )