Vergadering

Raadscommissie Burgers 28 oktober 2013

Raadzaal
19:00 uur

Let op, gewijzigd aanvangstijdstip!
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.
De griffier,

Nr. Onderwerp
01

Agenda

Stukken
Agenda (pdf 53 kb )
02

Verslag van de vergadering van 23 september 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen

Stukken
04

Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerische/Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2014

Stukken
Commissievoorstel (pdf 87 kb )
Bijlage 2 Erratum (pdf 69 kb )
05

Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg

Stukken
Commissievst (pdf 58 kb )
06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en pronjecten.
a. Atlant
b. Samenwerking Peel 6.1 (decentralisaties sociaal domein)
c. SRE-aangelegenheden.

07

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken