Vergadering

Raadscommissie Ruimte 29 oktober 2013

Raadzaal
20:00 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.

De griffier,

Nr. Onderwerp
01

Agenda

Stukken
Agenda 29 oktober 2013 (pdf 49 kb )
02

Verslag van de vergadering van 24 september 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen

Stukken
g. Bijlage img x01124124 (pdf 237 kb )
03

Ingekomen stukken,, gericht aan de raad: In handen van B&W ter voorbereiding

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening

Stukken
04

Bestuursopdracht Gebiedsprofiel Heusden Zuid, met presentatie SRE over plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstofoverschrijding en onderzoek naar geur

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 62 kb )
Raadsbesluit (pdf 45 kb )
05

Herstructurering Molenakkers en 't Hoogvelt

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 78 kb )
Raadsbesluit (pdf 41 kb )
06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegstand
b. SRE-aangelegenheden

07

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken