Vergadering

Gemeenteraad 8 oktober 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 8 oktober a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr. Onderwerp

Publieksagenda

Stukken
Publieksagenda (pdf 60 kb )
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda 8 oktober 2013 (pdf 42 kb )
02

Verslag van de openbare vergadering van 17 september 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
ingekomen stukken (pdf 36 kb )
04

Kredietaanvraag verwervingskosten uitvoeringsproject "De Stegen"

Stukken
Voorstel (pdf 80 kb )
Besluit (pdf 44 kb )
Bijlage planning (pdf 55 kb )
05

Beheersverordening Asten Stegen, Koestraat 2013

Stukken
Voorstel (pdf 57 kb )
Besluit (pdf 45 kb )
Bvo Regels Koestraat (pdf 89 kb )
NLIMRO blad 1 (pdf 2802 kb )
NLIMRO blad 2 (pdf 2810 kb )
06

Coordinatiebesluit Molenakkers 2

Stukken
Voorstel (pdf 60 kb )
Besluit (pdf 45 kb )
07

Bestemmingsplan "Heusden, Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, herziening 2012"

Stukken
Voorstel (pdf 370 kb )
Besluit (pdf 46 kb )
08

Sluiting

Besluitenlijst gemeenteraad 8 oktober 2013

Stukken