Vergadering

Raadscommissie AZC 28 november 2013

Raadzaal
20:00 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,

Nr. Onderwerp
01

Vaststellen Agenda

Stukken
Agenda (pdf 52 kb )
02

Verslag van de vergadering van 28 oktober 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding

Stukken
04

Zaakgericht werken (presentatie)

05

Bestuurlijke kaders voor een Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

Stukken
Commissievoorstel (pdf 68 kb )
Bijlage I (pdf 27 kb )
Bijlage II (pdf 66 kb )
06

Verordening Reclamebelasting 2014 ten behoeve van Ondernemersfonds Centrummanagement Asten

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 114 kb )
Besluit (pdf 39 kb )
07

Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 81 kb )
Besluit (pdf 44 kb )
08

Belastingverordening 2014

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 89 kb )
Verordening leges 2014 (pdf 76 kb )
Verordening OZB 2014 (pdf 69 kb )
09

Informatief onverleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Asten-Someren
b. Samenwerking Peel 6.1
c. SRE-aangelegenheden.

10

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
11

Rondvraag