Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 november 2013

Raadzaal
20:00 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,

Nr. Onderwerp
01

Vaststellen Agenda

Stukken
Agenda (pdf 54 kb )
02

Verslag van de vergadering van 28 oktober 2013

Stukken
Verslag 28 oktober 2013 (pdf 128 kb )
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening

Stukken
04

Maatschappelijke voorzieningen en Accommodaties

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 72 kb )
Besluit (pdf 51 kb )
Bijlage MVA Beleidsnota (pdf 745 kb )
05

Brede school Deken van Houtlocatie

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 93 kb )
Raadsbesluit (pdf 45 kb )
Bijlage (pdf 38 kb )
06

Instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Kompas Peelregio

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 77 kb )
Besluit (pdf 40 kb )
07

Conceptnota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017

Stukken
Commissievoorstel (pdf 78 kb )
Bijlage evaluatienota (pdf 214 kb )
08

Oprichten Stichting Beheer Hart van Heuze en Eindverantwoording realisatie hart van Heuze

Stukken
Commissievoorstel (pdf 68 kb )
(pdf 32 kb )
09

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijk processen en projecten:
a. Samenwerking Peel 6.1 (decentralisaties sociaal domein)
b. SRE-aangelegenheden

10

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
b bijlage OCT (pdf 974 kb )
b biijlage Total Fence (pdf 656 kb )
11

Rondvraag