Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 november 2013

Raadzaal
20:00 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,

Nr. Onderwerp
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 51 kb )
02

Verslag van de vergadering van 29 oktober 2013

Stukken
Verslag 29 oktober 2013 (pdf 131 kb )
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening

Stukken
04

Het veranderen van een opslagloods/kantine in een mantelzorgwoning aan Dijkstraat 51 te Asten

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 71 kb )
Besluit (pdf 44 kb )
Bijlage luchtfoto (pdf 73 kb )
05

Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 55 kb )
Raadsbesluit (pdf 63 kb )
06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegstand centrum
b. SRE- aangelegenheden.

07

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
08

Rondvraag