Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 november 2013

Raadzaal
20:00 uur
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,

Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda (pdf 51 kb )
02Verslag van de vergadering van 29 oktober 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Het veranderen van een opslagloods/kantine in een mantelzorgwoning aan Dijkstraat 51 te Asten
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
Bijlage luchtfoto(pdf 73 kb )
05Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 55 kb )
Raadsbesluit(pdf 63 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegstand centrum
b. SRE- aangelegenheden.
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag